gerrekens

Jos Gerrekens

Directeur

Nieuws


07-11-2019
Genietingstijdstip loon
Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking gesteld, rentedragend is geworden of vorderbaar Lees meer..


07-11-2019
Conceptwetsvoorstel invoering minimumtarief zelfstandigen
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een conceptwetsvoorstel ter invoering van een minimumtarief voor zzp’ers ter consultatie Lees meer..


07-11-2019
AOW-leeftijd blijft 67 jaar in 2025
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de AOW-leeftijd in het jaar 2025 67 jaar zal Lees meer..


Meer nieuws