gerrekens

Naomi Ubbink

Assistent accountant

Nieuws

17-06-2021
Reactie op motie voorwaarden NOW en bonussen- en dividendverbod voor multinationals
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin wordt gevraagd om voorwaarden te stellen aan multinationals met betrekking tot bonussen en Lees meer..


17-06-2021
Voorstellen verlaging administratieve lasten NOW
De minister van SZW heeft een zestal voorstellen gedaan ter aanpassing van de controlesystematiek van de NOW. De voorstellen moeten leiden tot een Lees meer..


17-06-2021
Voorlopige hechtenis werknemer geen reden voor ontslag op staande voet
Werkgever en werknemer hebben de bevoegdheid om de arbeidsovereenkomst per direct op te zeggen om een dringende reden, het ontslag op staande voet. De Lees meer..


Meer nieuws