gerrekens

Naomi Ubbink

Assistent accountant

Nieuws

25-11-2021
Pensioenuitvoerder besluit uitvoeringsovereenkomst op te zeggen
De Wet op de Ondernemingsraad (OR) bepaalt, dat een ondernemer de instemming van de OR nodig heeft voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, Lees meer..


25-11-2021
Een of twee arbeidsovereenkomsten?
De werkgever heeft de verplichting om het loon van een werknemer tijdens diens arbeidsongeschiktheid door te betalen. Deze loondoorbetalingsplicht Lees meer..


25-11-2021
Premiepercentages en maximum premieloon 2022
De staatssecretaris van SZW heeft de premiepercentages voor de werknemersverzekeringen en het maximumpremieloon voor het jaar 2022 vastgesteld. Het Lees meer..


Meer nieuws